Rối loạn thách thức chống đối (ODD): Dấu hiệu và cách điều trị

Rối loạn thách thức chống đối (ODD) là một dạng rối loạn hành vi, gây nên những tác động tiêu cực cho cả trẻ và gia đình. Những dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn này rất dễ bị…

Đọc chi tiết