Phương pháp đóng vai trong trị liệu tâm lý: 8 kỹ thuật cơ bản

Phương pháp đóng vai (role play) là một trong nhiều cách để học cách quản lý cảm xúc. Bài viết dưới đây sẽ khám phá giá trị của đóng vai (role play) như một kỹ thuật trị liệu tâm lý…

Đọc chi tiết