Thuyết phân tâm học của Sigmund Freud: Nội dung và ứng dụng

Thuyết Phân tâm học của Sigmund Freud giữ một vị thế quan trọng trong tâm lý học, đã đặt nền móng cho phần lớn tâm lý học hiện đại. Điều đó cũng giải thích lý do vì sao Phân tâm…

Đọc chi tiết

Tiểu sử Alfred Adler là ai và lý thuyết về nhân cách con người

Tiểu sử Alfred Adler là ai là chủ đề được nhiều người quan tâm, nhất là sinh viên chuyên ngành tâm lý học. Bởi vì đây là một bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý lỗi lạc đã thành lập…

Đọc chi tiết

Thuyết tâm lý xã hội của Erik Erikson: 8 giai đoạn phát triển của con người

Lý thuyết tâm lý xã hội của Erik Erikson là nền tảng cung cấp kiến thức tổng quan về 8 giai đoạn phát triển nhân cách của con người. Erik Erikson là một nhà Tâm lý học người Đức. Ông…

Đọc chi tiết