Trị liệu tâm lý thực tế ảo: Xu hướng triển vọng của tương lai

Trị liệu tâm lý thực tế ảo (Virtual Reality – VR) đang trở thành chủ đề được quan tâm nghiên cứu trong vài năm trở lại đây. Liệu pháp tâm lý hiện đại này tạo điều kiện cho thân chủ…

Đọc chi tiết