Thuyết phát triển nhận thức của Piaget: Nội dung và ứng dụng

Lý thuyết phát triển nhận thức của Piaget cho rằng trẻ em trải qua 4 giai đoạn học tập khác nhau. Học thuyết nhận thức Piaget không chỉ tập trung vào việc hiểu cách trẻ em tiếp thu kiến thức,…

Đọc chi tiết

Trị liệu nhận thức hành vi (CBT): Tổng quan nội dung tiếp cận chính

Trị liệu nhận thức hành vi CBT đề cập đến một phương pháp trị liệu tâm lý phổ biến đã được chứng minh là có hiệu quả đối với một loạt các vấn đề bao gồm trầm cảm, rối loạn…

Đọc chi tiết

Thuyết tâm lý xã hội của Erik Erikson: 8 giai đoạn phát triển của con người

Lý thuyết tâm lý xã hội của Erik Erikson là nền tảng cung cấp kiến thức tổng quan về 8 giai đoạn phát triển nhân cách của con người. Erik Erikson là một nhà Tâm lý học người Đức. Ông…

Đọc chi tiết