Rối loạn thách thức chống đối (ODD): Dấu hiệu và cách điều trị

Rối loạn thách thức chống đối (ODD) là một dạng rối loạn hành vi, gây nên những tác động tiêu cực cho cả trẻ và gia đình. Những dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn này rất dễ bị…

Đọc chi tiết

Trắc nghiệm Rorschach – Test phóng chiếu vết mực loang: Khái niệm và ứng dụng

Trắc nghiệm Rorschach còn gọi là test phóng chiếu vết mực loang, là công cụ dùng để lượng giá tâm lý. Tâm lý con người là một chủ đề đã được quan tâm, nghiên cứu từ xa xưa. Các nhà…

Đọc chi tiết

Thuyết phân tâm học của Sigmund Freud: Nội dung và ứng dụng

Thuyết Phân tâm học của Sigmund Freud giữ một vị thế quan trọng trong tâm lý học, đã đặt nền móng cho phần lớn tâm lý học hiện đại. Điều đó cũng giải thích lý do vì sao Phân tâm…

Đọc chi tiết